Υδραυλικές Υπηρεσίες

Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δεξαμενών

Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με τη δεξαμενή σας (πχ συλλογής ομβρίων) είμαστε σε θέση να το επιλύσουμε. Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία μας είναι οι οδηγοί μας.

Υδραυλικές Βλάβες

Η Easytherm ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης.

Αναλαμβάνουμε πλήρως:

  • αποκατάσταση βλαβών του δικτύου
  • εντοπισμό κρυφών διαρροών
  • διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης
  • διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση αποχέτευσης
  • εγκατάσταση σύγχρονων υδραυλικών συστημάτων