Ενέργεια - Ηλιακά - Ηλεκτρικα - θέρμανση - Υδραυλικά

Ηλεκτρική κεντρική θέρμανση

Χαμηλής κατανάλωσης

Θέρμανση Εξωτερικών
Χώρων

Ποιοτικές λύσεις

Διεκπεραιώσεις ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

Επίλυση οικονομικών και νομικών υποθέσεων με τον ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτρολογικά σχέδια για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους .

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

Αλλαγή ονόματος

Επανασύνδεση ρεύματος μετά από διακοπή

Επιστροφή στη ΔΕΗ από άλλο πάροχο

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ)

ΔΙΑΚΟΠΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ