Ηλεκτρολογικά

Αποκατάσταση Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μετά από οποιαδήποτε αιτία (ζημιά, πυρκαγιά, επαύξηση ή μείωση ισχύος).

Επανασύνδεση Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, αναλαμβάνουμε να ολοκληρωθεί η επανασύνδεση της παροχής χωρίς να ταλαιπωρηθείτε ανάμεσα σε ουρές και δικαιολογητικά.

Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικού χαρακτήρα

Οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζετε, στην Easytherm έχουμε τη λύση

Εκτός από τις καθημερινές απλές βλάβες αναλαμβάνουμε με πλήρη γνώση τόσο βλάβες στην επιχείρησή σας όσο και στην οικία σας:

 • υπερφορτωμένα δίκτυα
 • υπέρταση
 • αλλαγή παλιών ή κατεστραμμένων καλωδίων
 • πτώση τάσης
 • γείωση
 • δομική καλωδίωση

Έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ) από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μετά από επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους κι επαγγελματικές εγκαταστάσεις
 • Μετά την αποπεράτωση κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Μετά από επέκταση ή τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάσταση
 • Μετά από ζήτηση επαύξησης ισχύος ή μείωσης ισχύος
 • Μετά από επανασύνδεση κι ενώ έχει λήξει το αρχικό πιστοποιητικό
 • Σε περίπτωση βλάβης

Στην Easytherm αναλαμβάνουμε την έκδοση του πιστοποιητικού και σας ενημερώνουμε πλήρως για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται.