Φωτοβολταϊκά

Εγκατάσταση - Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

Στην Easytherm αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών από τη διαδικασία της αδειοδότησης έως και την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποδοτικότητά τους.
Η συντήρηση των φωτοβολταϊκών διαμορφώνεται με τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης και παρέχεται με όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

Net Metering

To net metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Easytherm μπορούμε να σας ενημερώσουμε πλήρως για όλες τις παραμέτρους των φωτοβολταϊκών συστημάτων και να αναλάβουμε τις μετρήσεις.